Mex Logistics, uluslararası ağlarda taşınabilen hava, deniz, kara, demiryolu yada bir çoğunu içerebilen özel proje taşımacılık hizmetlerini de yürütmektedir. Özellikle standartlarda olmayan yük ölçüleri ve yüksek tonajlar, sektör olarak enerji, ağır sanayi, askeri, inşaat, fuar gibi alanlarda ciddi planlamalar gerektiren, transit içerebilen tüm proje bazlı lojistik ihtiyaçlarını başarıyla sürdürmektedir.

Zaman hesaplamaları ve yüklere uygun taşıma standartlarının belirlenmesinden teslimat noktasına kadar olan tüm süreçte profesyonel bir yaklaşımla hareket eden Mex Logistics, lojistik hizmetini güvenli, verilen sürede ve sorunsuz sağlanması için "Müşteri-Acente-Sağlayıcı" trafiğini öz verili bir şekilde yürütmektedir.

Proje taşımacılığında çalışılacak acente ağları ile operasyon planlaması müşterilerin en önemli beklentileri olan "Maliyet-Kalite-Zaman" denklemi üzerine kurulmakta ve ister ihracat ister ithalat bazlı proje olsun müşteri beklentileri Mex Logistics'da karşılık bulmaktadır.

Proje Taşımacılığında başlıca hizmetler:
  • Gabari yük İthalat ve İhracat Taşımacılığı
  • Enerji, Sanayi, İnşaat sektörlerine özel taşımacılık hizmeti
  • Kapıya Teslim Proje Taşımacılığı
  • Projeye özel hava-deniz ve transit gerektiren taşımacılık hizmeti
  • Yurtdışı ve Yurtiçi her yüke uygun lojistik destek
  • Sigortalama